23 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Starlight Starbright linda scott Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Starlight Starbright linda scott Chordza
คอร์ด Starlight Starbright linda scott | เนื้อเพลง Starlight Starbright linda scott | Chord Starlight Starbright linda scott

เนื้อเพลง Starlight Starbright linda scott
คอร์ด Starlight Starbright linda scott | เนื้อเพลง Starlight Starbright linda scott | Chord Starlight Starbright linda scott
Star light, star bright, first star I see tonight
Wish I may, wish I might have the wish I wish tonight)

Star light, star bright, first star I see tonight
I wish I may, I wish I might, have the wish I wish tonight.
Shine down starlight,
Please help to make this our night.
The one I love will be here soon,
Please shine above and bring the moon.

If he should take me riding far away from the city
Cover me with your magic glow,
Make him think I'm oh so pretty.
Star light, star bright, first star I see tonight.
Can't you hear my plea to you?
Won't you make my dreams come true?

Star light, star bright, first star I see tonight
Can't you hear my plea to you?
Won't you make my dreams come true?

(First star I see tonight) Oooh that pretty starlight
(First star I see tonight) Hey look at that starlight
(First star I see tonight) Oh what a pretty star.
EmoticonEmoticon