23 มีนาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Swinging On A Star Little Eva Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Swinging On A Star Little Eva Chordza
คอร์ด Swinging On A Star Little Eva | เนื้อเพลง Swinging On A Star Little Eva | Chord Swinging On A Star Little Eva

เนื้อเพลง Swinging On A Star Little Eva
คอร์ด Swinging On A Star Little Eva | เนื้อเพลง Swinging On A Star Little Eva | Chord Swinging On A Star Little Eva
Oh, oh, oh

Would you like to swing on a star
Carry moonbeams home in a jar
And be better off than you are
You could be swinging on a star

Oh, oh, oh, yeah
We could be swinging on a star
Oh, oh, oh, yeah
We could be swinging on a star
Oh, oh, oh, yeah
We could be swinging on a star
Oh, oh, oh, yeah
We could be swinging on a star


?
EmoticonEmoticon