28 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Call Out My Name The Weeknd Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Call Out My Name The Weeknd Chordza
คอร์ด Call Out My Name The Weeknd | เนื้อเพลง Call Out My Name The Weeknd | Chord Call Out My Name The Weeknd

เนื้อเพลง Call Out My Name The Weeknd
คอร์ด Call Out My Name The Weeknd | เนื้อเพลง Call Out My Name The Weeknd | Chord Call Out My Name The Weeknd
We found each other
I helped you out of a broken place
You gave me comfort
But falling for you was my mistake

I put you on top, I put you on top
I claimed you so proud and openly
And when times were rough, when times were rough
I made sure I held you close to me

So call out my name (call out my name)
Call out my name when I kiss you so gently
I want you to stay (want you to stay)
I want you to stay, even though you don't want me
Girl, why can't you wait? (Why can't you wait, baby?)
Girl, why can't you wait 'til I fall out of love?
Won't you call out my name? (Call out my name)
Girl, call out my name, and I'll be on my way and
I'll be on my...

I said I didn't feel nothing, baby but I lied
I almost cut a piece of myself for your life
Guess I was just another pit stop
'Til you made up your mind
You just wasted my time

You're on top, I put you on top
I claimed you so proud and openly, babe
And when times were rough, when times were rough
I made sure I held you close to...

So call out my name (call out my name, baby)
So call out my name when I kiss you
So gently, I want you to stay (I want you to stay)
I want you to stay even though you don't want me
Girl, why can't you wait? (Girl, why can't you wait 'til I?)
Girl, why can't you wait 'til I fall out of loving?
Babe, call out my name (say call out my name, baby)
Just call out my name, and I'll be on my way
Girl, I'll be on my...

On my way, all the way
On my way, all the way, ooh
On my way, on my way, on my way
On my way, on my way, on my way
(On my)
EmoticonEmoticon