11 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Fallin Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Fallin Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Fallin Neil Sedaka | เนื้อเพลง Fallin Neil Sedaka | Chord Fallin Neil Sedaka

เนื้อเพลง Fallin Neil Sedaka
คอร์ด Fallin Neil Sedaka | เนื้อเพลง Fallin Neil Sedaka | Chord Fallin Neil Sedaka
I got to feelin' I'm a'fallin'
Like a star up in the blue
Like I was fallin' off Niagara
In a paddle-boat canoe
Mmm I got to feelin' I'm a'fallin'
And it's all because of you
Like I was walkin' on a tightrope
Swingin' in the breeze
And though I try to keep my balance
Yeah I weaken in the knees
I got to feelin' I'm a'fallin'
Lover help me please
Like a leaf falls from a branch
Like a rock-slide avalanche
Like the rain on a stormy day
I never thought I'd fall this way
I thought that love could never touch me
Yeah I was ridin' high
And then my ivory tower toppled
And I tumbled from the sky
Mm I got to feelin' I'm a'fallin'
You're the reason why
Like Goliath when he met his foe
Just like the walls of Jericho
Like Delilah's home in town
When Samson tore it down
I thought that love could never touch me
Yeah I was ridin' high
And then my ivory tower toppled
And I tumbled from the sky
Mm I got to feelin' I'm a'fallin'
And you're the reason why
Oh you're the reason why
Lover you're the reason why
Lover lover you're the reason why
EmoticonEmoticon