20 สิงหาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark Chordza
คอร์ด True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark | เนื้อเพลง True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark | Chord True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark

เนื้อเพลง True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark
คอร์ด True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark | เนื้อเพลง True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark | Chord True Love (Never Runs Smooth) Petula Clark
vStand beside me all the while no matter what goes wrong
Separately we're weak, together we'll be strong
For true love never runs smooth, but I don't care
'Cause true love is worth all the pain, the heartaches and tears
That we may share

When the world outside my arms is pulling us apart,
Press your lips to mine and hold me with your heart
For true love never runs smooth, that's what they say
But true love is worth all the pain, the heartaches and tears
We have to face

For true love never runs smooth, that's what they say
But true love is worth all the pain, the heartaches and tears
We have to face

La la la la la la la la la la la la la
La la la la la la la la la la la la la
EmoticonEmoticon