30 กันยายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง 2 Chainz Bigger Than You ft. Drake, Quavo Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 2 Chainz Bigger Than You ft. Drake, Quavo Chordza
คอร์ด 2 Chainz Bigger Than You ft. Drake, Quavo | เนื้อเพลง 2 Chainz Bigger Than You ft. Drake, Quavo | Chord 2 Chainz Bigger Than You ft. Drake, Quavo

เนื้อเพลง 2 Chainz Bigger Than You ft. Drake, Quavo Chordza
คอร์ด 2 Chainz Bigger Than You ft. Drake, Quavo | เนื้อเพลง 2 Chainz Bigger Than You ft. Drake, Quavo | Chord 2 Chainz Bigger Than You ft. Drake, Quavo
2 Chainz
Yeah, VIP my squad (yeah), drop off all the gang (yeah)
VIP the lane (skrrt), VIP the chain (squad)
VIP my squad (yeah, squad), drop off all the gang (yeah)
VIP the lane (skrrt, yeah), VIP the chain
Uh, yeah, baller alert
Lil' biddy bitch I don't call her alert (brrrrp)
Uh, yeah, follow alert
Go get the fire when I'm callin' 'em merked
Uh, yeah, profit come first
I whip the baby, the baby gon' birth (whip it)
Uh, yeah, I bought a 'Claren (woo)
I bought a 'Claren, didn't wanna buy verts, uh
This shit bigger than you (hey), I'm takin' on a new path (uh)
Making them bricks take a bath (woo)
Lil' biddy bitch, do the math (yeah)
Lil' nigga, who are you? (who you, yeah)
Must be bulletproof (brrrp)
This shit bigger than you (it big)
This shit bigger than you
Chain so big, should have came with a kick stand
Fuck with me, I got a retainer on a hit man (bop)
Barely came up out the mud like quicksand (barely)
I show you how to get millions, nigga, that's a mil plan, now
Uh, yeah, ring the alarm, Cartier bracelets on all of my arms
Uh, yeah, halo my son, in the wheelchair, and I still perform (uh)
I don't make excuses, you know that I'm hungry, I still got the juice (uh)
You settle down like a Cleo, I settle down like a boost
Uh, yeah, baller alert
Lil' biddy bitch I don't call her alert (brrrrp)
Uh, yeah, follow alert
Go get the fire when I'm callin' 'em merked
Uh, yeah, profit come first
I whip the baby, the baby gon' birth (whip it)
Uh, yeah, I bought a 'Claren (woo)
I bought a 'Claren, didn't wanna buy verts, uh
This shit bigger than you (hey)
I'm takin' on a new path (uh)
Making the bricks take a bath (woo)
Lil' biddy bitch, do the math (yeah)
Lil' nigga, who are you? (who you?)
Must be bulletproof (brrrp) (bye)
This shit bigger than you (it big)
This shit bigger than you
Young champagne checkin' in, man, Tity Boi shit ringin' off
'Member I was on pre-paid, I would act like my shit was ringin' off
'Member shorty told me she thought the rap's good but the singing's off
Watch on Young Dro now, man, boi-oing shit blingin' off
Where the racks at? (racks)
All I know is they keep comin' to me like a flashback, nigga, what? (what?)
Half a million out in Vegas, it ain't no blackjack, nigga, naw (naw)
Quavo Sinatra, but we could never be the Rat Pack, nigga, naw
Uh, yeah, baller alert
Lil biddy bitch I don't call her alert (brrrrp)
Uh, yeah, follow alert
Go get the fire when I'm callin' 'em merked
Uh, yeah, profit come first
I whip the baby, the baby gon' birth (whip it)
Uh, yeah, I bought a 'Claren (woo)
I bought a 'Claren, didn't wanna buy verts, uh
This shit bigger than you (hey)
I'm takin' on a new path (uh)
Making the bricks take a bath (woo)
Lil' biddy bitch, do the math (yeah, tell 'em)
Lil' nigga, who are you? (who you?)
Must be bulletproof (brrrp) (bye)
This shit bigger than you (it big)
This shit bigger than you
Touchscreen on my cars, vintage one to two
I just bought a watch that's plain like a Dickie suit (plain)
I sip some red wine, and chased it with the '42
They asked me what I call millions, comin' soon
Yeah (yeah), I just cashed out (uh)
Ain't got time for a beef, I'm a cash cow (tell 'em)
When I was in juvie, I made 'em back out (back that ass up)
It was 400 degrees, you would have passed out (ooh)
Uh, yeah, baller alert
Lil' biddy bitch I don't call her alert (brrrrp)
Uh, yeah, follow alert
Go get the fire when I'm callin' 'em merked (yeaaaah)
Uh, yeah, profit come first
I whip the baby, the baby gon' birth (whip it)
Uh, yeah, I bought a 'Claren (woo)
I bought a 'Claren, didn't wanna buy verts, uh
This shit bigger than you (hey)
I'm takin' on a new path (uh)
Making the bricks take a bath (woo)
Lil' biddy bitch, do the math (yeah)
Lil' nigga, who are you? (who you?)
Must be bulletproof (brrrp) (bye)
This shit bigger than you (it big)
This shit bigger than you
VIP my squad (yeah), drop off all the gang (yeah)
VIP the lane (skrrt), VIP the chain (squad)
VIP my squad (yeah), drop off all the gang (yeah)
VIP the lane (skrrt), VIP the chain


เกษม คมสันต์


EmoticonEmoticon