8 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง All My Heart Sleeping With Sirens Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง All My Heart Sleeping With Sirens Chordza
คอร์ด All My Heart Sleeping With Sirens | เนื้อเพลง All My Heart Sleeping With Sirens | Chord All My Heart Sleeping With Sirens

เนื้อเพลง All My Heart Sleeping With Sirens
คอร์ด All My Heart Sleeping With Sirens | เนื้อเพลง All My Heart Sleeping With Sirens | Chord All My Heart Sleeping With Sirens
There's so many things that I could say
But I'm sure it would come out all wrong
You've got something that I can't explain
Still I try and try and let you know
Summer we spent, one could never forget
Looking for any kind of reason to
Escape all the mess
That we thought is what made us
Ain't it funny now, we can see
We're who we're meant to be
You still have all of my
You still have all of my
You still have all of my heart (oh)
There's so many things left to say
I could have been better and stronger for you and me
You always make me feel okay
Those late summers we may stay up talking all night
I ask, "You think we'll ever make it?"
You say, "I'm sure, if it's right"
And it's funny to think how stupid I used to be
Hope you always believe
You still have all of my
You still have all of my
You still have all of my heart
Let them talk and talk and talk
Let them say what they want
We will laugh at the thought
They don't know what we got
Every year that goes by, a year older we are
You'll still be beautiful then, bless your beautiful heart
We'll talk and talk and talk
How crazy it seems
We can waste our whole lives helplessly
Just patiently waiting for a love like you and me
(For a love)
You still have all of my
You still have all of my
You still have all of my heartEmoticonEmoticon