3 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Dream On Aerosmith Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Dream On Aerosmith Chordza
คอร์ด Dream On Aerosmith | เนื้อเพลง Dream On Aerosmith | Chord Dream On Aerosmith

เนื้อเพลง Dream On Aerosmith
คอร์ด Dream On Aerosmith | เนื้อเพลง Dream On Aerosmith | Chord Dream On Aerosmith
Every time when I look in the mirror
All these lines on my face getting clearer
The past is gone
It went by, like dusk to dawn
Isn't that the way
Everybody's got the dues in life to pay
I know nobody knows
Where it comes and where it goes
I know it's everybody sin
You got to lose to know how to win
Half my life
Is books, written pages
Live and learn from fools and
From sages
You know it's true, oh
All these feelings come back to you
Sing with me, sing for the years
Sing for the laughter, sing for the tears
Sing with me, just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
Yeah, sing with me, sing for the year
Sing for the laughter, sing for the tear
Sing with me, just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
Dream on
Dream on4:27
Dream on
Dream until your dreams come true
Dream on
Dream on
Dream on
Dream until your dreams come true
Dream on
Dream on
Dream on
Dream on
Dream on
Dream on
Dream on
Sing with me, sing for the year
Sing for the laughter, sing for the tear
Sing with me, just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you away
Sing with me, sing for the year
Sing for the laughter, sing for the tear
Sing with me, just for today
Maybe tomorrow, the good Lord will take you awayEmoticonEmoticon