4 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง San Francisco Street Sun Rai Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง San Francisco Street Sun Rai Chordza
คอร์ด San Francisco Street Sun Rai | เนื้อเพลง San Francisco Street Sun Rai | Chord San Francisco Street Sun Rai

เนื้อเพลง San Francisco Street Sun Rai
คอร์ด San Francisco Street Sun Rai | เนื้อเพลง San Francisco Street Sun Rai | Chord San Francisco Street Sun Rai
Lost on the freeway Well, This must be LA
Tired and lonely With no real place to stay
Is this the future And where I wanna be?
Last night it hit me When I had this crazy dream

* Of waking up In your house On a san Francisco Street
We tune out all the nasty weather And it's all in front of you and me

You were intriguing Just looking at a magazine
like when I first saw you Back in two-oo thousand and three
And then you walked over said: 'you don't have to be alone.'
I don't have a crystal ball... there's no way I could have known (id be)

( * , * )


( * , * )EmoticonEmoticon