4 พฤศจิกายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Shallow Lady Gaga Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Shallow Lady Gaga Chordza
คอร์ด Shallow Lady Gaga | เนื้อเพลง Shallow Lady Gaga | Chord Shallow Lady Gaga

เนื้อเพลง Shallow Lady Gaga
คอร์ด Shallow Lady Gaga | เนื้อเพลง Shallow Lady Gaga | Chord Shallow Lady Gaga
[Bradley Cooper:]
Tell me somethin' girl
Are you happy in this modern world?
Or do you need more?
Is there somethin' else you're searchin' for?

I'm falling
In all the good times I find myself longin' for change
And in the bad times I fear myself

[Lady Gaga:]
Tell me something boy
Aren't you tired tryin' to fill that void?
Or do you need more?
Ain't it hard keeping it so hardcore?

I'm falling
In all the good times I find myself longing for change
And in the bad times I fear myself

I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface, where they can't hurt us
We're far from the shallow now

[Lady Gaga & Bradley Cooper:]
In the shallow, shallow
In the shallow, shallow
In the shallow, shallow
We're far from the shallow now

[Lady Gaga:]
Wooaaaah
Woaaaaaaaaaaah

I'm off the deep end, watch as I dive in
I'll never meet the ground
Crash through the surface, where they can't hurt us
We're far from the shallow now

[Lady Gaga & Bradley Cooper:]
In the shallow, shallow
In the shallow, shallow
In the shallow, shallow
We're far from the shallow nowEmoticonEmoticon