28 ธันวาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง 149.6 Bodyslam Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง 149.6 Bodyslam Chordza
คอร์ด 149.6 Bodyslam | เนื้อเพลง 149.6 Bodyslam | Chord 149.6 Bodyslam

เนื้อเพลง 149.6 Bodyslam
คอร์ด 149.6 Bodyslam | เนื้อเพลง 149.6 Bodyslam | Chord 149.6 Bodyslam
ขอบคุณระยะทางที่ไกลกำลังพอดี

ให้โลกนี้ยังคงมีดอกไม้ที่งดงาม

และทำให้มีความหมาย
มีน้ำทะเลสีคราม

ร้อนเย็นเพียงใดก็ตามชีวิตจึงมี

โลกนี้แค่โคจรรอบดวงอาทิตย์อย่างนี้

มันคือความห่างไกลที่ใกล้ที่สุดแล้ว

ถึงรักมากมายเพียงไหน

เธอทำให้ชีวิตฉันยังหายใจ
ได้เรียนรู้ยอมรับความเป็นจริง

อยากบอกว่ารักเธอ
เหมือนเดิมที่เคยเป็นมา

ไม่ใกล้ไม่ไกลเกินตาตรงนี้เสมอไป

ต่างคนก็มีเรื่องราวมีฝันที่ยังต้องใฝ่

รักเราคงต้องเป็นไปอย่างนี้จริงๆ

โลกนี้แค่โคจรรอบดวงอาทิตย์ต่อไป

มันคือความห่างไกลที่ใกล้ที่สุดแล้ว
ถึงรักมากมายเพียงไหน

เธอทำให้ชีวิตฉันยังหายใจ

ได้เรียนรู้ยอมรับความเป็นจริง

ขอบคุณระยะทาง
ทำให้มีความหมาย

ทำให้ยังหายใจทำให้มีชีวิต

สุดท้ายเหมือนมีใครสักคนขีดไว้อย่างนี้

มันคือความห่างไกลที่ใกล้ที่สุดแล้ว

ถึงรักมากมายเพียงไหน

เธอทำให้ชีวิตฉันยังหายใจ
ได้เรียนรู้ยอมรับความเป็นจริง

ดีแล้วถึงแม้ห่างรักไม่จางหาย

ตรงนี้ดีแล้วได้เข้าใจในความพอดี

ขอบคุณระยะทาง
ทำให้มีความหมาย

ทำให้ยังหายใจทำให้มีชีวิตEmoticonEmoticon