27 กุมภาพันธ์ 2562

คอร์ด เนื้อเพลง สู้เพื่อเธอ หลวงไก่ อาร์ สยาม Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สู้เพื่อเธอ หลวงไก่ อาร์ สยาม Chordza
คอร์ด สู้เพื่อเธอ หลวงไก่ อาร์ สยาม | เนื้อเพลง สู้เพื่อเธอ หลวงไก่ อาร์ สยาม | Chord สู้เพื่อเธอ หลวงไก่ อาร์ สยาม

เนื้อเพลง สู้เพื่อเธอ หลวงไก่ อาร์ สยาม
คอร์ด สู้เพื่อเธอ หลวงไก่ อาร์ สยาม | เนื้อเพลง สู้เพื่อเธอ หลวงไก่ อาร์ สยาม | Chord สู้เพื่อเธอ หลวงไก่ อาร์ สยาม
ฉันอยากจะทำให้ดีกว่านี้
แต่ก็ทำได้เท่าที่มี ก็สู้ทนสู้ไป
เห็นเธอต้องโหนรถเมล์กับฉัน
เธอต้องกินข้าวแกง ข้าง ๆ กัน
บางทีก็เสียใจ
...เธอต้องลดตัวมาทุกข์มาทน
แต่ในความขัดสนความรักยังล้นใจ
...อยู่กับฉันตรงนี้เถอะนะ จะไม่ยอมเสียเธอ
จะสู้จะทนทุก ๆอย่างสุดใจ
เหงื่อที่ไหนก็เพื่อเธอนะ
อยู่ข้างกันอย่าหวั่นไหว
ให้รู้ว่าฉันสู้เพื่อใคร
สู้ไปก็เพื่อเธอ
...ฉันหากจะจนก็ทนอย่างเสือ
สู้เพื่อรักที่ล้นเหลือเฟือ
เหมือนเสือต้องไว้ลาย
หาเก็บอดออมเพื่อวันพรุ่งนี้
และชีวิตของเธอต้องดี
ไม่ยอมน้อยหน้าใคร
...เธอต้องลดตัว มาทุกข์มาทน
แต่ในความขัดสนความรักยังล้นใจ
...อยู่กับฉันตรงนี้เถอะนะ
จะไม่ยอมเสียเธอ
จะสู้จะทนทุก ๆอย่างสุดใจ
เหงื่อที่ไหลก็เพื่อเธอนะ
อยู่ข้างกันอย่าหวั่นไหว
ให้รู้ว่าฉันสู้เพื่อใคร
...สู้ไปก็เพื่อเธอ
ดนตรี...

...เธอต้องลดตัวมาทุกข์มาทน
แต่ในความขัดสนความรักยังล้นใจ
...อยู่กับฉันตรงนี้เถอนะ
จะไม่ยอมเสียเธอ
จะสู้จะทนทุก ทุกอย่างสุดใจ
เหงื่อที่ไหลก็เพื่อเธอนะ
อยู่ข้างกันอย่าหวั่นไหว
ให้รู้ว่าฉันสู้เพื่อใคร
สู้ไปก็เพื่อเธอ
...สู้ไปก็เพื่อเธอ
...สู้ไปก็เพื่อเธอEmoticonEmoticon