26 เมษายน 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Thinkin Bout You Ciara Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Thinkin Bout You Ciara Chordza
คอร์ด Thinkin Bout You Ciara | เนื้อเพลง Thinkin Bout You Ciara | Chord Thinkin Bout You Ciara
""

เนื้อเพลง Thinkin Bout You Ciara
คอร์ด Thinkin Bout You Ciara | เนื้อเพลง Thinkin Bout You Ciara | Chord Thinkin Bout You Ciara
I've been thinkin' bout you

I've been thinkin' bout you
Wonderin' who's stuck in your head at night
Wonder if I ever cross your mind
Keeping you up in your bed at night
I've been thinkin' bout you

I can't get you off the brain (No)
Lovin' you is somethin' strange (So strange)
Don't get me wrong I ain't complainin' (No)
I've been thinkin' bout you
I'm wondering if your love's a game
Just kissin' girls and takin' names (Tell me)
Is it love or entertainment?

I've been thinkin' bout you
Wonderin' who's stuck in your head at night
Wonder if I ever cross your mind
Keeping you up in your bed at night
I've been thinkin' bout you
I try to fight it but it's hard to fight
I've been thinkin' bout you
I've been thinkin' bout you
I've been thinkin' bout you (Yeah)

You're a habit, hard to break
You're more than a heart can take
There's no exit, no escapin' (No)
I've been thinkin' bout you
Maybe you're my destination
(Maybe you're my destination)
Or maybe just a fantasy
(Maybe just a fantasy)
Maybe it's just my imagination

Boy, I've been thinkin' bout you
Wonderin' who's stuck in your head at night
Wonder if I ever cross your mind (Do I?)
Keeping you up in your bed at night
I've been thinkin' bout you
I try to fight it but it's hard to fight
I've been thinkin' bout you
I've been thinkin' bout you

Early in the mornin'
Think about you all day
Late night and the evenin'
I can't get you off of my brain
Early in the mornin'
Think about you all day
Late night and the evenin'
I can't get you off of my brain

I've been thinkin' bout you
(I've been thinkin' bout you)
(I've been thinkin' bout you)
I've been thinkin' bout you
EmoticonEmoticon