29 พฤษภาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง ดุจดังสายฟ้า ตูน Bodyslam Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง ดุจดังสายฟ้า ตูน Bodyslam Chordza
คอร์ด ดุจดังสายฟ้า ตูน Bodyslam | เนื้อเพลง ดุจดังสายฟ้า ตูน Bodyslam | Chord ดุจดังสายฟ้า ตูน Bodyslam
""

เนื้อเพลง ดุจดังสายฟ้า ตูน Bodyslam
คอร์ด ดุจดังสายฟ้า ตูน Bodyslam | เนื้อเพลง ดุจดังสายฟ้า ตูน Bodyslam | Chord ดุจดังสายฟ้า ตูน Bodyslam
แดนดินถิ่นไทย มั่นคงอยู่ ในยุคของโลกใหม่
ราชา อีกองค์ ผู้ทรงนํา สยามให้ก้าวไป
มหาวชิราลงกรณ์ ประดุจดังแสงส่องทางผู้คน เปิดให้ฟ้าเรืองรองผองชน หลอมรวมใจ

ทรงดําเนินติดดิน รู้ความเหนื่อย ก็เหมือนเช่นใครใคร
ทรงงานอดทน เพื่อปวงชน ภาระนั้นมากมาย
เหมือนที่ทรงสัญญา จะทําเพื่อมวล ประชาได้อยู่ดี จะอุทิศกําลังที่มี ทั้งใจกาย

* หัวใจแกร่ง ไม่เกรงผองภัยพาล ด้วยจิตวิญญาณ ทหารไทย
เพื่อมาตุภูมิแห่งนี้ ที่เราอยู่กิน แผ่นดิน ที่เป็นดวงใจ

** พระองค์ยืนอยู่ ท่ามกลาง กระแสลมแรง ของชาติที่แข่ง ขันกัน ไขว่คว้าความยิ่งใหญ่
คอยปกป้องอยู่ ดุจดังสายฟ้า ที่คุ้มกันยามมีภัย นี่คือศูนย์รวมดวงใจ ไทยเป็นหนึ่งร่วมกัน
ทรงเพียรเรียนรู้ ทุกเรื่องราว สร้างสรรค์ให้บ้านเมือง
ตามรอยพระบิดา พัฒนาสยามให้รุ่งเรือง
มหาวชิราลงกรณ ประดุจดังแสง ส่องทางผู้คน เปิดให้ฟ้าเรืองรอง ผองชน ล้วนภูมิใจ

( * , ** )


นี่คือศูนย์ รวมดวงใจ ไทยเป็นหนึ่งร่วมกันEmoticonEmoticon