26 กรกฎาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง Spare Key temp. Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Spare Key temp. Chordza
คอร์ด Spare Key temp. | เนื้อเพลง Spare Key temp. | Chord Spare Key temp.
""

เนื้อเพลง Spare Key temp.
คอร์ด Spare Key temp. | เนื้อเพลง Spare Key temp. | Chord Spare Key temp.
Honey since you've been gone
I hate all my favourite love songs
And every rom-com seems like bullshit to me
You made me hate my own apartment
Coz it's decorated with our loves fragments
Since you moved out my world seems empty

Waking up without you is not easy
Your sweet morning kiss
Is like the best morning coffee

If you ever change your mind
Come back to me (Come back to me)
You can come here anytime
You know where to find my spare key

If you ever change your mind
Come back to me (Come back to me)
You can come here anytime
You know where to find my spare key

Going to bed without you is not easy
In the cold night your embrace is all I need

If you ever change your mind
Come back to me (Come back to me)
You can come here anytime
You know where to find my spare key

If you ever change your mind
Come back to me (Come back to me)
You can come here anytime
You know where to find my spare key

EmoticonEmoticon