31 สิงหาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง JETLAGGER Stamp Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง JETLAGGER Stamp Chordza
คอร์ด JETLAGGER Stamp | เนื้อเพลง JETLAGGER Stamp | Chord JETLAGGER Stamp
""

เนื้อเพลง JETLAGGER Stamp
คอร์ด JETLAGGER Stamp | เนื้อเพลง JETLAGGER Stamp | Chord JETLAGGER Stamp
3 In the morning I can't get to sleep
Now the jetlags got a hold on me

Staring at the ceiling with an empty feeling
Looking out my window for some kind of meaning

No matter what I do I can't escape it
All I want is you here by my side
Every time I dream I can't stop thinking
Thinking about you

I wanna come home to something true

Losing my way while I'm lying here
My body's paralyzed by the fear

Staring at the ceiling with an empty feeling
Looking out my window for some kind of meaning

No matter what I do I can't escape it
All I want is you here by my side
Every time I dream I can't stop thinking
Thinking about you

I wanna come home to something true

All the crazy thoughts come through my mind
All the memories that I left behind
Needing you to get me through this night

No matter what I do I can't escape it
All I want is you here by my side
Every time I dream I can't stop thinking
Thinking about you

I wanna come home to something true

I wanna come home to something trueEmoticonEmoticon