14 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย Chordza
คอร์ด เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย | Chord เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย
"

เนื้อเพลง เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย
คอร์ด เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย | เนื้อเพลง เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย | Chord เป็นให้เธอทุกสิ่ง แม้เป็นให้เธอไม่ได้ ( ไม่รักไม่ว่ากัน ) ดวงดาว เดียวดาย
ถ้าเธอกลางคืน ฉันจะเป็นดาวให้เธอ ได้อย่างไร
ถ้าให้เป็นคนข้างๆ ข้างไปทุกที่ สิทธิ์ฉัน
ก็คงเป็นได้แค่คนคนนึง เพื่อนใจของเธอคนนึง ซึ้งได้เท่านี้
ดีแสนดีเท่าไหร่ ก็เป็นแค่คนข้างๆ ข้างหัวใจเธอ
* อยากให้เป็นดาว ฉันก็แค่ดินเปื้อนๆ อยากให้เป็นเดือนฉันก็แค่คนนึงคนธรรมดา
ไม่อาจจะเป็นฟ้า จะคว้าเอาดวงดาว อย่างมากก็แค่ดิน
เป็นให้เธอทุกสิ่ง นั้นเป็นให้เธอไม่ได้ ไม่รักไม่ว่ากัน
ถ้าเธอชอบกลางวัน ฉันคงเป็นได้ แค่เมฆ ที่ลอยบนอยู่ฟ้า
รอให้ลมพัดผ่าน ดวงตาของเธอผันผ่าน มองเห็นหัวใจกัน

( * )


เป็นให้เธอทุกสิ่งนั้นเป็นให้เธอไม่ได้ไม่รักไม่ว่ากัน เป็นให้เธอทุกสิ่งนั้นเป็นให้เธอไม่ได้ไม่รักไม่ว่ากันEmoticonEmoticon