19 ตุลาคม 2562

คอร์ด เนื้อเพลง God Damn Avenged Sevenfold Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง God Damn Avenged Sevenfold Chordza
คอร์ด God Damn Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง God Damn Avenged Sevenfold | Chord God Damn Avenged Sevenfold
""

เนื้อเพลง God Damn Avenged Sevenfold
คอร์ด God Damn Avenged Sevenfold | เนื้อเพลง God Damn Avenged Sevenfold | Chord God Damn Avenged Sevenfold
Oh!
Hey! Can't you see we're tripping on the wire
Walking through the candy land of our desires
Press the magic button and behold the world you crave
Where's the fun in freedom when it renders you a slave?
Pledge allegiance, no flag
God nation, goddamned
The devil dances with the scorned
And how the fire keeps us warm
Hey! It goes beyond big brother in the sky
Beyond the threat of martial law no Horus eye
No one came to cuff you they just handed you the chains
Blind follows the blind and now the one-eyed man is king
Pledge allegiance, no flag
God nation, goddamned
The devil dances with the scorned
And how the fire keeps us warm
Tunnel vision, no man
Damnation, god damn
Can't see the forest for the trees
Can't heal the wound before we bleed
No form of payment, no pot of gold will satisfy the debt of what he's owed
Spilling from the houses in a trance the children lined up on the road
Cursing at the piper as he lured your kids away
And led them to the river for what was their final day
No need for convincing on his pipe he played a song to fool them all
Fooled them all
Pledge allegiance, no flag
God nation, goddamned
The devil dances with the scorn
And now the fire keeps us (keeps us)
Tunnel vision, no man
Damnation, god damn
Can't see the forest for the trees
Can't heal the wound before we bleed
EmoticonEmoticon