22 มกราคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง กระซิบ The Subtitle Project Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง กระซิบ The Subtitle Project Chordza
คอร์ด กระซิบ The Subtitle Project | เนื้อเพลง กระซิบ The Subtitle Project | Chord กระซิบ The Subtitle Project
""

เนื้อเพลง กระซิบ The Subtitle Project
คอร์ด กระซิบ The Subtitle Project | เนื้อเพลง กระซิบ The Subtitle Project | Chord กระซิบ The Subtitle Project
อย่า ให้ใครได้ยิน เพราะเขาจะตัดสิน จากเสียงของเรา
อย่า ให้ใครเข้าใจ เพราะเขาหรือใคร ไม่มีทางเข้าใจ

* โปรด จงเก็บเป็นความลับจับจ้องความหมายเข้าใจที่เจอ
เรา?เราอาจต้องผิดหวังความจริงที่รู้ทบทวนทุกสิ่ง

** เพราะคำตอบของความคิด ฉันทำได้เพียงแค่...กระซิบ
เพราะคำตอบของชีวิต ฉันทำได้เพียงแค่...กระซิบ
ทุก...ทุกสิ่งที่เรารู้ ก่อนลาฉันเพียงแค่...กระซิบ
ทุก?ทุกอย่างที่อยากรู้ ก่อนลาฉันเพียงแค่...กระซิบ
EmoticonEmoticon