11 มีนาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be คิดฮอด กิ๊ก รุง นภา Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง I Wanna Be คิดฮอด กิ๊ก รุง นภา Chordza
คอร์ด I Wanna Be คิดฮอด กิ๊ก รุง นภา | เนื้อเพลง I Wanna Be คิดฮอด กิ๊ก รุง นภา | Chord I Wanna Be คิดฮอด กิ๊ก รุง นภา
""

เนื้อเพลง I Wanna Be คิดฮอด กิ๊ก รุง นภา
คอร์ด I Wanna Be คิดฮอด กิ๊ก รุง นภา | เนื้อเพลง I Wanna Be คิดฮอด กิ๊ก รุง นภา | Chord I Wanna Be คิดฮอด กิ๊ก รุง นภา
ยามนอนบ่อได่กิน ยามกินบ่อได้นอน น้ำตาเปียกหมอนหย่อนคิดฮอดอ้าย
คิดฮอดหลาย I wanna be คิดฮอด
ยามกินบ่อได้นอ นยามนอนบ่อเกิน น้ำตาไหลรินคิดฮอดยามได๋ น้ำตามันไหล I wanna be คิดฮอด
* คิดฮอดแต่อ้าย คิดฮอดมาโดน มันบ่อมีเหตุผล คิดฮอดฮอยกอด I wanna be คิดฮอด

คิดฮอดแฮงแฮง ยามตะเวนสีแดง ทุกเช้าทุกแลงมันกะยังคิดฮอด

คิด ฮอด อ้าย หลาย เด่.......คิดฮอดส่ำไดโนเสาร์ คิดฮอดเจ้าถ่อเล้าถ่อโพน
อยากสิปีนขึ้นกกกระโดน ตะโกนว่าน้องคิดฮอด

** I wanna be คิดฮอดอ้าย แต่ว่าหนูอยากอายบ่อกล้าทักไป
คิดถึงโตบักใหญ่ ใหญ่กว่า Elephent ( more than elephent )
คิดฮอดอี่หลี๋อี่หล๋อ เทียวส่องโพสต์ แต่บ่อกล้าคอมเมนต์
กะได้แต่โพสต์ไปเบิดมื่อเบิดเวน I wanna be คิดฮอด

ยามนั่งบ่อได้ยืน ยามยืนบ่อได้นั่ง น้องคิดถึงจังกะมันคิดฮอด คิดฮอดหลาย I wanna be คิดฮอด
ยามยืนบ่อได้นั่ง ยามนั่งบ่อได้ยืน คิดฮอดเบิดคืนคิโฮอดแป๋ตาย คิดฮอดอ้าย I wanna be คิดฮอด

( * )

*** คิด ฮอด อ้าย หลาย เด่.......คิดฮอดส่ำไดโนเสาร์ ใหญ่กว่าเล้าเก็บข้าวสิบปี
คิดฮอดอ้ายแฮงอี่หลี๋ กะมันคิดฮอด


EmoticonEmoticon