10 มีนาคม 2563

คอร์ด เนื้อเพลง KONG DEE YOUNGGU Feat. Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง KONG DEE YOUNGGU Feat. Chordza
คอร์ด KONG DEE YOUNGGU Feat. | เนื้อเพลง KONG DEE YOUNGGU Feat. | Chord KONG DEE YOUNGGU Feat.
""

เนื้อเพลง KONG DEE YOUNGGU Feat.
คอร์ด KONG DEE YOUNGGU Feat. | เนื้อเพลง KONG DEE YOUNGGU Feat. | Chord KONG DEE YOUNGGU Feat.
* คงดี ดูดไปแล้วนอนต่อ ดูดไปแล้วนอนต่อ ดูดไปแล้วนอนต่อ

คงดี ดูดไปสองที ดูดไปแล้วนอนต่อ ดูดไปแล้วนอนต่อ


Smoking that pack i love to get high Smoke 2 joints yea just to get by

Fuck up my throat i aint scared to die Trap life style yea made me fly

Smoking that good gas i got the plug Hit up the plug n i switch it up

Yea Im like diamond straight from the mud Got the ของนอก yea กู smoke กันยับ

I told 1 mill yea count it up I just made 2 mill yea count it up

Airplane mode you cant fuck wit us Fuck the 12 yea fuck the cops

Keep my enemies close i fuck with ops Fuck the middle man i connect the dot

กูหนะหาเงินตั้งแต่กูคลอด กูหนะหาเงินตั้งแต่กูคลอด

( * )

I smoke two joints when I wake up Bad bitch super fly no make up

If the head real sloppy we can link up Real n*gg@s in the room put your drink up

Good drank in my Styrofoam Call A grab I ain?t driving home

Bad b!tch look like Nia Long That b!tch can?t leave me alone

Good stuff KONG DE in my blunt She got some junk in her trunk,

I?m trying to jump no front Snowflakes in my bitch ear so she can stunt,

good stuff codeine in my cup I tell that b!tch Sawadee Kub

Came in fly as fuck they like WTFFF Big blunts rolled, tucked, get me stuck

Smoking out the bowl eyes low but he up
EmoticonEmoticon