11 มิถุนายน 2563

คอร์ด เนื้อเพลง Drunk Texting Max Jenmana Feat. Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Drunk Texting Max Jenmana Feat. Chordza
คอร์ด Drunk Texting Max Jenmana Feat. | เนื้อเพลง Drunk Texting Max Jenmana Feat. | Chord Drunk Texting Max Jenmana Feat.
""

เนื้อเพลง Drunk Texting Max Jenmana Feat.
คอร์ด Drunk Texting Max Jenmana Feat. | เนื้อเพลง Drunk Texting Max Jenmana Feat. | Chord Drunk Texting Max Jenmana Feat.
I'm not a very smart man at night
Especially when I'm as high as a kind
But if I could ever do something nice
I'd rather make you feel alright

This is not what I normally do
The random victim just happens to be you
So don't expect these words to be true
Unless you feel the same way too

I can't get over you

I'm trying to change your mind
And I know it's kind of a bad decision
Well I'm talking too much
So maybe I'll stop texting you

This is not what I normally do
The random victim just happens to be you
Just don't expect these words to be true
Unless you feel the same way too

I can't get over you

I'm trying to change your mind
And I know it's kind of a bad decision
Well I'm talking too much
So maybe I'll stop texting you

Been chasing you all night
My thought of you keeps me alive
Need to be by your side
Can you feel like I do baby

I'm trying to change your mind
And I know it's kind of a bad decision
Well I'm talking too much
So maybe I'll stop texting you

I'm trying to change your mind
And I know it's kind of a bad decision
Well I'm talking too much
So maybe I'll stop missing youEmoticonEmoticon