3 เมษายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง ขวัญใจนักเรียน The Innocent Chordza

คอร์ด ขวัญใจนักเรียน The Innocent | คอร์ดกีต้าร์ ขวัญใจนักเรียน The Innocent | คอร์ดเพลง ขวัญใจนักเรียน The Innocent | เพลง ขวัญใจนักเรียน The Innocent | เนื้อเพลง ขวัญใจนักเรียน The Innocent
คอร์ด เนื้อเพลง ขวัญใจนักเรียน The Innocent Chordza


ขวัญใจนักเรียนต้องเพียรศึกษา
หมั่นหาวิชา  ส่งเสริมปัญญาเข้าไว้
อย่าเกียจอย่าคร้าน  อย่าคลานเหลวไหล
วัยเรียนให้เพียรสนใจ   เติบใหญ่แล้วคงให้ผล
วิชานั้นเป็นเช่นดวงมณี  ส่องทางชั่วดีสิ่งนี้มีคุณค่าล้น
เปรียบไปก็คล้ายเพื่อนตายแห่งตน
อาภรณ์ของเราทุกคน   เบื้องต้นคือการศึกษา
ยามเรียนเราเรียนไม่เว้น  ยามเล่นเราเล่นเป็นเวลา...
เชื่อฟังโอวาทบิดรมารดา  เคารพบูชาเลื่อมใส....
ขวัญใจนักเรียน   ต้องเพียรเรียนรู้
ต้องเคารพครู  ศักดิ์ศรีต้องชูเชิดไว้
จะเป็นมิ่งขวัญสิ่งอันภูมิใจ
สมควรยกนามนี้ให้  ว่าเป็นขวัญใจนักเรียน...
EmoticonEmoticon