26 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Gonna Blake Shelton Chordza

คอร์ด Gonna Blake Shelton | คอร์ดกีต้าร์ Gonna Blake Shelton | คอร์ดเพลง Gonna Blake Shelton | เพลง Gonna Blake Shelton | เนื้อเพลง Gonna Blake Shelton | Chord Gonna Blake Shelton
คอร์ด เนื้อเพลง Gonna Blake Shelton Chordza

I'm gonna take you for a date Take you for a ride Gonna get you over there on the passenger side I'm gonna put the radio on your favorite song I'm gonna crank it on up and get you singing along Hey, hey (Hey, hey) Alright (alright) Girl I'm diggin' on hittin' on you tonight It ain't a maybe, it's hopin' I'm wishin' I wanna It's a damn right Hold you tight, baby I'm gonna So what's it gonna take? What's it gonna be? We can pump it on the boulevard Or kick it in the country Me and you, you and me, Money back, guaranteed Love you every night in Daytona, I'm gonna Hey, hey (Hey, hey) Alright (alright) Girl I'm diggin' on hittin' on you tonight It ain't a maybe, it's hopin' I'm wishin' I wanna It's a damn right Hold you tight, baby I'm gonna Love ya all night long Till the crickets stop chirpin' Girl I ain't just flirting, I'm certain I'm working on a long term plan Gonna be your man Gonna put a little rock steady on your hand Hey, hey (Hey, hey) Alright (alright) Girl I'm diggin' on hittin' on you tonight It ain't a maybe, it's hopin' I'm wishin' I wanna It's a damn right Hold you tight, baby I'm gonna Hey, hey (Hey, hey) Alright (alright) Girl I'm diggin' on hittin' on you tonight It ain't a maybe, it's hopin' I'm wishin' I wanna It's a damn right Hold you tight, baby I'm gonna Hey hey (Hey hey) Alright (alright) Hey hey (Hey hey) Alright (alright)EmoticonEmoticon