31 สิงหาคม 2558

คอร์ด เนื้อเพลง How Hard I Try Filous Feat.James Hersey Chordza

คอร์ด How Hard I Try Filous Feat.James Hersey | คอร์ดกีต้าร์ How Hard I Try Filous Feat.James Hersey | คอร์ดเพลง How Hard I Try Filous Feat.James Hersey | เพลง How Hard I Try Filous Feat.James Hersey | เนื้อเพลง How Hard I Try Filous Feat.James Hersey | Chord How Hard I Try Filous Feat.James Hersey
คอร์ด เนื้อเพลง How Hard I Try Filous Feat.James Hersey ChordzaI’m holding on, too many things passed To anything that gonna changed my memories back I’m holding on, to everyone’s good To everything that ever being the way that it should I’m holding on, to things you said Before you forgot what is love really meant to you The words that I sent to you, don’t forget to you No matter how hard I try, try No matter how hard I try, try No matter how hard I try, try No matter how hard I try No matter how hard I try, try, try No matter how hard I try (No matter how hard I try) I’m holding on, too many things passed To anything that gonna changed my memories back I’m holding on, to everyone’s good To everything that ever being the way that it should I’m holding on, to things you said Before you forgot what is love really meant to you The words that I sent to you, don’t forget to you No matter how hard I try, try No matter how hard I try, try No matter how hard I try, try No matter how hard I try No matter how hard I try, try, try No matter how hard I tryEmoticonEmoticon