26 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง Ain’t No Way To Treat A Lady Helen Readdy Chordza

คอร์ด Ain’t No Way To Treat A Lady Helen Readdy | คอร์ดกีต้าร์ Ain’t No Way To Treat A Lady Helen Readdy | คอร์ดเพลง Ain’t No Way To Treat A Lady Helen Readdy | เพลง Ain’t No Way To Treat A Lady Helen Readdy | เนื้อเพลง Ain’t No Way To Treat A Lady Helen Readdy | Chord Ain’t No Way To Treat A Lady Helen Readdy
คอร์ด เนื้อเพลง Ain’t No Way To Treat A Lady Helen Readdy Chordza

I guess it was yourself you were involved with I would have sworn it was me
I might have found out sooner if You'd only let me close enough to see

* That ain't no way to treat a lady No way to treat your baby Your woman, your friend
That ain't no way to treat a lady, no way But maybe it's a way for us to end
I was only bein' a picture With all the colors I know While you were busy looking into
Wide blue mirrors and lovin' the show
( * )
There's a funny kind of consolation Keepin' me sane And I'd really like to share it Crawl on
deep in my brain You see the time you never felt me Lovin' you or needin' you So leavin'
you now You still won't know how to feel the pain
I was lookin' out for my happiness While you were looking within
And before you know your own reflection Always starts to tire you and it's happened again

( * / * )EmoticonEmoticon