27 พฤศจิกายน 2558

คอร์ด เนื้อเพลง I Am A Women Helen Readdy Chordza

คอร์ด I Am A Women Helen Readdy | คอร์ดกีต้าร์ I Am A Women Helen Readdy | คอร์ดเพลง I Am A Women Helen Readdy | เพลง I Am A Women Helen Readdy | เนื้อเพลง I Am A Women Helen Readdy | Chord I Am A Women Helen Readdy
คอร์ด เนื้อเพลง I Am A Women Helen Readdy Chordza

I am woman, hear me roar In numbers too big to ignore And I know too much to go back
an' pretend 'Cause I've heard it all before And I've been down there on the floor No one's
ever gonna keep me down again
Oh yes, I am wise But it's wisdom born of pain Yes, I've paid the price But look how much I
gained If I have to I can do anything I am strong (strong) I am invincible (invincible)
You can bend but never break me 'Cause it only serves to make me More determined to
achieve my final goal And I come back even stronger Not a novice any longer 'Cause you've
deepened the conviction in my soul

* Oh, yes, I am wise But it's wisdom born of pain Yes, I've paid the price But look how
much I gained If I have to I can face anything I am strong (strong) I am invincible
(invincible) I am woman
I am woman watch me grow See me standing toe to toe As I spread my lovin' arms across
the land But I'm still an embryo With a long, long way to go Until I make my brother
understand
( * )
I am woman I am invincible I am strong I am womanEmoticonEmoticon