20 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง If You Go Passenger Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง If You Go Passenger Chordza
คอร์ด If You Go Passenger | เนื้อเพลง If You Go Passenger | Chord If You Go Passenger

เนื้อเพลง If You Go Passenger
คอร์ด If You Go Passenger | เนื้อเพลง If You Go Passenger | Chord If You Go Passenger
While we're wild and free
We'll skip like we're stones on the sea
We'll sing like we're birds in the tree that grows
Outside your windowwhile we're new and young
We'll shine like a morning sun
No matter the seasons that come and go
And which way the wind blows
Cause everytime you go I see
Just how my world comes crashing round me
And if you only stay
I don't think I'd ask for nothing more

But if you go then I'll go
Oh if you go then I'll go
Oh if you go I'll go
As long as you want me to stay

While our love is green
We'll forget the troubles we've seen
We'll forget the people we've been
Before and all of their mistakes and heartbreaks
And oh my love

While the stars they shine
And while your heart is mine
Yeah while there's music and wine
Let us dance out of time
Let us pull down the stars
Let us tug on the lines
Let us smile til we laugh
Let us laugh til we cry
Let us fall in a heap under diamond skies

Cause everytime you go I see
Just how my world comes crashing round me
And if you only stay
I don't think I'd ask for nothing more

Oh if you go, then I'll go
Oh if you go, then I'll go
Oh if you go, I'll go
As long as you want me to stay

And I'll stay I'll sty til the sun falls out of the sky,
I'll stay I'll stay til all of the rivers run dry
Hey now

Oh if you go then I'll go
Oh if you go then I'll go
Oh if you go I'll go
As long as you want me to stay

EmoticonEmoticon