20 กุมภาพันธ์ 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Unstoppable Sia Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Unstoppable Sia Chordza
คอร์ด Unstoppable Sia | เนื้อเพลง Unstoppable Sia | Chord Unstoppable Sia

เนื้อเพลง Unstoppable Sia
คอร์ด Unstoppable Sia | เนื้อเพลง Unstoppable Sia | Chord Unstoppable Sia
I'll smile, I know what it takes to fool this town
I'll do it 'til the sun goes down
And all through the night time, oh yeah,
Oh, yeah, I'll tell you what you want to hear
Keep my sunglasses on while I shed a tear
It's never the right time, yeah, yeah

I'll put my armor on,
Show you how strong I am
I'll put my armor on,
I'll show you that I am

I'm unstoppable
I'm a Porsche with no brakes
I'm invincible
Yeah, I win every single game
I'm so powerful
I don't need batteries to play
I'm so confident
I'm unstoppable today
Unstoppable today [3x]
I'm unstoppable today

I break down, only alone I will cry out loud
You'll never see what's hiding out
Hiding out deep down, yeah, yeah
I know I've heard that to let your feelings show
Is the only way to make friendships grow
But I'm too afraid now, yeah, yeah

I'll put my armor on,
Show you how strong I am
I'll put my armor on,
I'll show you that I am

I'm unstoppable
I'm a Porsche with no brakes
I'm invincible
Yeah, I win every single game
I'm so powerful
I don't need batteries to play
I'm so confident
I'm unstoppable today
Unstoppable today [3x]
I'm unstoppable today
Unstoppable today [3x]
I'm unstoppable today

I'll put my armor on,
Show you how strong I am
I'll put my armor on,
I'll show you that I am

I'm unstoppable
I'm a Porsche with no brakes
I'm invincible
Yeah, I win every single game
I'm so powerful
I don't need batteries to play
I'm so confident
I'm unstoppable today
Unstoppable today [3x]
I'm unstoppable today
Unstoppable today [3x]
I'm unstoppable today

EmoticonEmoticon