27 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง เตะน้ำหยอกปลา มนต์แคน แก่นคูน Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง เตะน้ำหยอกปลา มนต์แคน แก่นคูน Chordza
คอร์ด เตะน้ำหยอกปลา มนต์แคน แก่นคูน | เนื้อเพลง เตะน้ำหยอกปลา มนต์แคน แก่นคูน | Chord เตะน้ำหยอกปลา มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง เตะน้ำหยอกปลา มนต์แคน แก่นคูน
คอร์ด เตะน้ำหยอกปลา มนต์แคน แก่นคูน | เนื้อเพลง เตะน้ำหยอกปลา มนต์แคน แก่นคูน | Chord เตะน้ำหยอกปลา มนต์แคน แก่นคูน
ก่อนสิ้นแสงดาว ท่งนาบ้านเฮาฟ้าข่อนสิแจ้ง
ลมเช้าพัดใบข้าวแกว่ง ยอดสะแบงพลิ้วในสายหมอก
นกออกจากฮัง เสียงพระถั่งโปงเช้ามาบอก
อีกหนึ่งวันแล้วที่บ้านนอก ทุ่งนานี้ที่นางจากลา

ที่น้องทำงาน เป็นจั่งใด๋นั้นอ้าย บ่ ฮู้ข่าว
รู้เพียงท้องทุ่งบ้านเฮา ข้าวเขียวงามน้ำยังมีปลา
แต่ บ่ มีเจ้า มีแต่คนเหงาข้างคันแทนา
นั่งเหม่อเหลียวมองขอบฟ้า เตะน้ำหยอกปลาคึดฮอดคนไกล

กลิ่นดอกลำดวน ยามเช้าหอมลอยตามลม
ชื่นใจคล้ายกลิ่นเส้นผม ของคนงามยามเชยชิดใกล้
สาวนาใกล้กัน วิ่งตามฝันไปฮอดหม่องใด๋
เวลาที่ล้าแรงใจ คึดฮอดอ้าย คึดฮอดบ้านเฮาบ้อ

วันใดกลับนา อ้ายสิพามาเทียวคันแทเก่า
เก็บข้าวใหม่มาเฮ็ดข้าวเม่า รับขวัญเจ้าจาก กทม
อยากนั่งฟังลำ ห่มผ้านำยามลมหนาวถ่อ
อ้ายสิมีมื้อนั้นอีกบ้อ คนตอบที่รอ บ่ ฮู้อยู่ไส

กลิ่นดอกลำดวน ยามเช้าหอมลอยตามลม
ชื่นใจคล้ายกลิ่นเส้นผม ของคนงามยามเชยชิดใกล้
สาวนาใกล้กัน วิ่งตามฝันไปฮอดหม่องใด๋
เวลาที่ล้าแรงใจ คึดฮอดอ้าย คึดฮอดบ้านเฮาบ้อ

วันใดกลับนา อ้ายสิพามาเทียวคันแทเก่า
เก็บข้าวใหม่มาเฮ็ดข้าวเม่า รับขวัญเจ้าจาก กทม
อยากนั่งฟังลำ ห่มผ้านำยามลมหนาวถ่อ
อ้ายสิมีมื้อนั้นอีกบ้อ คนตอบที่รอ บ่ ฮู้อยู่ไส
EmoticonEmoticon