30 มีนาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Stay ZEDD Feat.Alessia Cara Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Stay ZEDD Feat.Alessia Cara Chordza
คอร์ด Stay ZEDD Feat.Alessia Cara | เนื้อเพลง Stay ZEDD Feat.Alessia Cara | Chord Stay ZEDD Feat.Alessia Cara

เนื้อเพลง Stay ZEDD Feat.Alessia Cara
คอร์ด Stay ZEDD Feat.Alessia Cara | เนื้อเพลง Stay ZEDD Feat.Alessia Cara | Chord Stay ZEDD Feat.Alessia Cara
Waiting for the time to pass you by
Hope the winds of change will change your mind
I could give a thousand reasons why
And I know you, and you've got to

Make it on your own, but we don't have to grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a thousand reasons why
But you're going, and you know that

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay

All you have to do is... ouh
All you have to do is stay

Won't admit what I already know
I've never been the best at letting go
I don't wanna spend the night alone
Guess I need you, and I need to

Make it on my own, but I don't wanna grow up
We can stay forever young
Living on my sofa, drinking rum and cola
Underneath the rising sun
I could give a million reasons why
But you're going, and you know that

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay

All you have to do is... ouh
All you have to do is stay

All you have to do is stay
So stay, yeah

All you have to do is stay a minute
Just take your time
The clock is ticking, so stay
All you have to do is wait a second
Your hands on mine
The clock is ticking, so stay
All you have to do is stay
Stay
EmoticonEmoticon