2 มิถุนายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง สุดขั้ว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง สุดขั้ว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ Chordza
คอร์ด สุดขั้ว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง สุดขั้ว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord สุดขั้ว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

เนื้อเพลง สุดขั้ว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
คอร์ด สุดขั้ว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | เนื้อเพลง สุดขั้ว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ | Chord สุดขั้ว พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
มองไปจนถึงทาง ที่ไม่อาจจับต้อง ทางที่ไม่วันเจอ เพียงแค่หลงละเมอ วันที่ใจเผอเรอ วันที่ทีเราหนึ่งเดียว * จับแตะได้แต่ความเหงา ใจร้าว ลึกลง มันหยั่งรากจนสุดขั้วเหงา เพียรเฝ้าเวียนมา ไม่ร้างไม่รา เฝ้าติดตามหาจนพบกัน ไม่พรากจาก อยู่ข้าง (ร่วม)กัน ตลอดมา บางคืนบางวัน ในหมู่คนมาหลาย เจ้ายังแทรกกายเข้ามากั้นขวาง จับแตะได้แต่ความเหงา ใจร้าว ลึกลง มันหยั่งรากจนสุดขั้วเหงา เพียรเฝ้าเวียนมา ไม่ร้างไม่รา เฝ้าติดตามหาจนพบกัน ไม่พรากจาก (ซ้ำ * ) Til EndEmoticonEmoticon