27 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง High สิงโต นำโชค Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง High สิงโต นำโชค Chordza
คอร์ด High สิงโต นำโชค | เนื้อเพลง High สิงโต นำโชค | Chord High สิงโต นำโชค

เนื้อเพลง High สิงโต นำโชค
คอร์ด High สิงโต นำโชค | เนื้อเพลง High สิงโต นำโชค | Chord High สิงโต นำโชค
I wanna tell you the truth
Want everybody to know
I wanna to tell you a secret
How much I love you

I know I’m holding my breath
Can’t hear nothing at all
My eyes are drinking you in
I do

* You make me feel so high
I hope I never come down
No word of a lie
I hope I never come down

(Down Down)

(He says)
Will you take this woman
For the rest of your life
I can’t get over this feeling
It’s so right

Repeat: *

(Down Down Down)

As long as you’re here I’m made up
If it’s a dream don’t wake up
As long as you’re here I’m made up
If it’s a dream don’t wake up
As long as you’re here I’m made up
If it’s a dream don’t wake up

I just got something to tell you
I didn’t know it till now

Repeat: *

You make me feel so high
(As long as you’re here I’m made up
If it’s a dream don’t wake up)

I hope I never come down
(As long as you’re here I’m made up
If it’s a dream don’t wake up)

No word of a lie
(As long as you’re here I’m made up
If it’s a dream don’t wake up)

I hope I never come down, down, down
(As long as you’re here I’m made up
If it’s a dream don’t wake up)
EmoticonEmoticon