22 กันยายน 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Sixteen Thomas Rhett Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Sixteen Thomas Rhett Chordza
คอร์ด Sixteen Thomas Rhett | เนื้อเพลง Sixteen Thomas Rhett | Chord Sixteen Thomas Rhett

เนื้อเพลง Sixteen Thomas Rhett
คอร์ด Sixteen Thomas Rhett | เนื้อเพลง Sixteen Thomas Rhett | Chord Sixteen Thomas Rhett
Take a left here boy, take it slow
Don't get distracted by that radio
I just rolled my eyes and I said, "Daddy, I know"
I'm fifteen, I ain't green like some ol' ten year old
[Chorus]
What I wouldn't give to be sixteen, wild and free
Cruisin' up and down main in my F-150
Roll the windows down, bass too loud From this burnt CD
I'll be right where I wanna be when I'm sixteen
Sixteen, yeah
[Verse 2]
Now that I can drive, finally feel alive, but I got this curfew
Sneakin' in late, smelling like my girlfriend's perfume
People talk about college and knowledge and that's alright
But all I'm thinkin' 'bout is an unsupervised Saturday night
[Chorus 2]
What I wouldn't give to be eighteen, wild and free
Buzzin' off a can of the grizzly wintergreen
Lookin' old enough to pull off this fake ID
I'll be right where I wanna be
When I'm eighteen
Eighteen, yeah
[Bridge]
I'm old enough to smoke
I'm old enough to vote
But they turn me away when I go to the Cotton Eyed Joe
They say the grass is always greener
And I believe that's right
But my friends are off to Vegas, they're leavin' me behind
[Chorus 3]
What I wouldn't give to be twenty one, wild and free
Open up a cold one and drink it legally
Chase a bunch of girls, go see the world
Let my wild streak run
I'll be right where I wanna be
When I'm twenty one, twenty one
(woah, when I'm twenty one)
(yeah, when I'm twenty one, it'll be alright
(yeah, it'll be alright, when I'm twenty one)
[Outro]
Now I'm twenty five and I'm drinking wine with my wife at home
Got a couple of dogs and a couple of songs on the radio
And we sit around and we laugh about how we used to be
When all we cared about was turning sixteen
EmoticonEmoticon