27 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Arthur's Theme Christopher Cross Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Arthur's Theme Christopher Cross Chordza
คอร์ด Arthur's Theme Christopher Cross | เนื้อเพลง Arthur's Theme Christopher Cross | Chord Arthur's Theme Christopher Cross

เนื้อเพลง Arthur's Theme Christopher Cross
คอร์ด Arthur's Theme Christopher Cross | เนื้อเพลง Arthur's Theme Christopher Cross | Chord Arthur's Theme Christopher Cross
Once in your life you'll find her
Someone who turns your heart around
And next thing you know
You're closin' down the town

Wake up and she's still with you
Even though you left her way across town
You're wonderin' to yourself
Hey what've I found

[Chorus]
When you get caught between the moon and New York City
I know it's crazy but it's true
If you get caught between the moon and New York City
The best that you can do (the best that you can do)
The best that you can do is fall in love

Arthur he does what he pleases
All of his life his master's toys
And deep in his heart
He's just he's just a boy
Livin' his life one day at a time
He's showing himself a really good time
He's laughin' about the way
They want him to be

[Chorus]
EmoticonEmoticon