27 ธันวาคม 2560

คอร์ด เนื้อเพลง Life After You Daughtry Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Life After You Daughtry Chordza
คอร์ด Life After You Daughtry | เนื้อเพลง Life After You Daughtry | Chord Life After You Daughtry

เนื้อเพลง Life After You Daughtry
คอร์ด Life After You Daughtry | เนื้อเพลง Life After You Daughtry | Chord Life After You Daughtry
Ten miles from town and I just broke down
Spittin' out smoke on the side of the road
I'm out here alone just tryin' to get home
To tell you I was wrong but you already know
Believe me I won't stop at nothin'
To see you so I've started runnin'

All that I'm after is a life full of laughter
As long as I'm laughing with you
I'm thinkin' that all that still matters is love ever after
After the life we've been through
'Cause I know there's no life after you

Last time we talked, the night that I walked
Burns like an iron in the back of my mind
I must've been high to say you and I
Weren't meant to be and just wasting my time
Oh, why did I ever doubt you?
You know I would die here without you

All that I'm after is a life full of laughter
As long as I'm laughing with you
I'm thinkin' that all that still matters is love ever after
After the life we've been through
'Cause I know there's no life after you

You and I, right or wrong, there's no other one
After this time I spent alone
It's hard to believe that a man with sight could be so blind
Thinkin' 'bout the better times, must've been outta my mind
So I'm runnin' back to tell you

All that I'm after is a life full of laughter
Without you God knows what I'd do

All that I'm after is a life full of laughter
As long as I'm laughing with you
I'm thinkin' that all that still matters is love ever after
After the life we've been through
'Cause I know there's no life after you

EmoticonEmoticon