8 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Brand New Key Edwin Hawkin Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Brand New Key Edwin Hawkin Chordza
คอร์ด Brand New Key Edwin Hawkin | เนื้อเพลง Brand New Key Edwin Hawkin | Chord Brand New Key Edwin Hawkin

เนื้อเพลง Brand New Key Edwin Hawkin
คอร์ด Brand New Key Edwin Hawkin | เนื้อเพลง Brand New Key Edwin Hawkin | Chord Brand New Key Edwin Hawkin
I rode my bicycle past your window last night
I roller skated to your door at day light
It almost seems like you're avoiding me
I'm okay alone, but you got something I need
Well, I got a brand new pair of roller skates
You got a brand new key
I think that we should get together and try them out, you see
I been looking around awhile, you got something for me
Oh, I got a brand new pair of roller skates
You got a brand new key
I ride my bike, I roller skate, don't drive no car
Don't go too fast, but I go pretty far
For somebody who don't drive I been all round the world
Some people think I done all right for a girl
Well, I got a brand new pair of roller skates
You got a brand new key
I think that we should get together and try them out, you see
I been looking around awhile, you got something for me
Oh, I got a brand new pair of roller skates
You got a brand new key
I asked your mother if you were at home
She said "Yes" but you weren't alone
Well, sometimes I think that you're avoiding me
I'm okay alone, but you got something I need
Well, I got a brand new pair of roller skates
You got a brand new key
I think that we should get together and try them out, you see
I been looking around awhile, you got something for me
Oh, I got a brand new pair of roller skates
You got a brand new key
Oh, I got a brand new pair of roller skates
You got a brand new key
Oh, I got a brand new pair of roller skates
EmoticonEmoticon