16 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Bye Bye Birdie Ann marget Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Bye Bye Birdie Ann marget Chordza
คอร์ด Bye Bye Birdie Ann marget | เนื้อเพลง Bye Bye Birdie Ann marget | Chord Bye Bye Birdie Ann marget

เนื้อเพลง Bye Bye Birdie Ann marget
คอร์ด Bye Bye Birdie Ann marget | เนื้อเพลง Bye Bye Birdie Ann marget | Chord Bye Bye Birdie Ann marget
We love you, Conrad
Oh, yes we do
We love you, Conrad
And we will be too
Bye bye Birdie
I'm gonna miss you so
Bye bye Birdie
Why'd ya have to go?
(We love you, Conrad)
No more sunshine
It's followed you away
I'll cry Birdie
Till you're home to stay
I'll miss the way you smile
As though it's just for me
And each and every night
I'll write you faithfully
(Bye bye Birdie )
Bye bye Birdie
It's awful hard to bear
Bye bye Birdie
Guess I'll always care
We love you, Conrad
Oh, yes we do
We love you, Conrad
And we will be too
I'll miss the way you smile
As though it's just for me
And each and every night
I'll write you faithfully
Bye bye Birdie
It's awful hard to bear
Bye bye Birdie
Guess I'll always care
(We love you, Conrad)
Guess I'll always care
(We love you, Conrad)
Guess I'll always care
(We love you, Conrad)
Guess I'll always care


EmoticonEmoticon