7 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Demons แม๊กซ์ เจนมานะ Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Demons แม๊กซ์ เจนมานะ Chordza
คอร์ด Demons แม๊กซ์ เจนมานะ | เนื้อเพลง Demons แม๊กซ์ เจนมานะ | Chord Demons แม๊กซ์ เจนมานะ

เนื้อเพลง Demons แม๊กซ์ เจนมานะ
คอร์ด Demons แม๊กซ์ เจนมานะ | เนื้อเพลง Demons แม๊กซ์ เจนมานะ | Chord Demons แม๊กซ์ เจนมานะ
Night will fall Drown the sun Demons run wild down my spine Six missed calls Right from God I know you’d say, “I told you so.” They said it’s all in my head why does it feel so real? Might be my price to pay for turning the wheels around. If I could be myself, would you still love me the same way before? If I lost my soul, would you count me as friend anymore? If I could.. If I could.. I could be your friend. Would you love.. Would you love.. Would you love me the same? My old man My cornerstone He said to me, “you can’t go home.” I loved to roam but now I’m tired Looping in the deepest of my mind They said it’s all in my head why does it feel so real? Might be my price to pay for turning the wheels around. If I could be myself, would you still love me the same way before? If I lost my soul, would you count me as friend anymore? If I could.. If I could.. I could be your friend. Would you love.. Would you love.. Would you love me the same?EmoticonEmoticon