9 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Disco Lady Johnnie Taylor Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Disco Lady Johnnie Taylor Chordza
คอร์ด Disco Lady Johnnie Taylor | เนื้อเพลง Disco Lady Johnnie Taylor | Chord Disco Lady Johnnie Taylor

เนื้อเพลง Disco Lady Johnnie Taylor
คอร์ด Disco Lady Johnnie Taylor | เนื้อเพลง Disco Lady Johnnie Taylor | Chord Disco Lady Johnnie Taylor
Shake it up, Shake it down; Move it in move it round,
Disco lady
Move it in move it out move in and about disco lady
Shake it up shake it down
Move it in move it out, disco lady
Hey sexy lady,
Said I like the way you move your thang,
Lord have mercy girl,
You dance so fine, and you're right on time
Girl you ought to be on T.V. On soul train
When you get the groove,
It ain't no stopp-in, just can't help it, I'm finger pop-pin
Shake it up shake it down; move it in move it round, disco lady
Move it in move it round; move it in round about, disco lady
Shake it baby shake it baby shake your thang;
Shake it baby shake it baby shake your thang,
You got me groovin,
I feel like movin,
Can't sit still I'm groovin (Spoken, I like that funky stuff)
Shake it up Shake it down, move it in move it round, disco lady
Move it in move it round
Move it in round about, disco lady
Hey sexy lady, girl, you drive me crazy,
You dance so fine and your right on time
Girl you drive me right out of my mind
If it wasn't for the girl sit-tin' next to me,
I'd jump right up and out-ta my safe-ty seat
You got me hyp-no-tized, soul mes-mor-ized
Girl, your mov-in' me girl your groov-in' me
EmoticonEmoticon