22 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Lightning s Girl Nancy Sinatra Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Lightning s Girl Nancy Sinatra Chordza
คอร์ด Lightning s Girl Nancy Sinatra | เนื้อเพลง Lightning s Girl Nancy Sinatra | Chord Lightning s Girl Nancy Sinatra

เนื้อเพลง Lightning s Girl Nancy Sinatra
คอร์ด Lightning s Girl Nancy Sinatra | เนื้อเพลง Lightning s Girl Nancy Sinatra | Chord Lightning s Girl Nancy Sinatra
I've told you that I'm Lightning's girl
But you keep hanging round
If Lightning ever catches you
He's got to put you down
About six feet!
Stay away from Lightning's girl
And this part of town
Stay away from Lightning's girl
Or he'll put you down yeah
Better stop your grooving round
Another roosters hen
If Lightning ever catches you
He's got to do you in
In about two minutes!
Stay away from Lightning's girl
And this part of town
Stay away from Lightning's girl
Or he'll put you down
Here comes Lightning down the street
While you just stand there talking
If I were you I'd start to move
And tell my story walking
About a hundred miles an hour!
Stay away from Lightning's girl
And this part of town
Stay away from Lightning's girl
Or he'll put you down
Stay away from Lightning's g-i-are-l
Stay away from Lightning's g-i-are-l
Stay away from Lightning's g-i-are-l
Stay away from Lightning's g-i-are-l
EmoticonEmoticon