21 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง The Mighty Quinn Manfred Mann Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง The Mighty Quinn Manfred Mann Chordza
คอร์ด The Mighty Quinn Manfred Mann | เนื้อเพลง The Mighty Quinn Manfred Mann | Chord The Mighty Quinn Manfred Mann

เนื้อเพลง The Mighty Quinn Manfred Mann
คอร์ด The Mighty Quinn Manfred Mann | เนื้อเพลง The Mighty Quinn Manfred Mann | Chord The Mighty Quinn Manfred Mann
Well, everybody's building the big ships and the boats
Some are building monuments
Others jotting down notes
Ev'rybody's in despair
Every girl and boy
But when Quinn the Eskimo gets here
Ev'rybody's gonna jump for joy
Come all without, come all within
You'll not see nothing like the mighty Quinn
Come all without, come all within
You'll not see nothing like the mighty Quinn
You know, I like to do just like the rest
You know, I like my sugar sweet
But jumping queues and making haste
You know, it ain't my cup of meat
Everybody's out there
Feeding pigeons on a limb
But when Quinn the Eskimo gets here
The pigeons gonna run to him
Come all without, come all within
You'll not see nothing like the mighty Quinn
Come all without, come all within
You'll not…
EmoticonEmoticon