22 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Something Stupid Nancy Sinatra Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Something Stupid Nancy Sinatra Chordza
คอร์ด Something Stupid Nancy Sinatra | เนื้อเพลง Something Stupid Nancy Sinatra | Chord Something Stupid Nancy Sinatra

เนื้อเพลง Something Stupid Nancy Sinatra
คอร์ด Something Stupid Nancy Sinatra | เนื้อเพลง Something Stupid Nancy Sinatra | Chord Something Stupid Nancy Sinatra
I know I stand in line, until you think you have the time
To spend an evening with me
And if we go someplace to dance, I know that there's a chance
You want be leaving with me

And afterwards we drop into a quiet little place
And have a drink or two
And then I go and spoil it all, by saying something stupid
Like: "I love you"

I can see it in your eyes, that you despise the same old lies
You heard the night before
And though it's just a line to you, for me it's true
It never seemed so right before

I practice every day to find some clever lines to say
To make the meaning come through
But then I think I'll wait until the evening gets late
And I'm alone with you

The time is right, your perfume fills my head, the stars get red
And oh the night's so blue
And then I go and spoil it all, by saying something stupid
Like: "I love you"
("I love you, I love you,...")
EmoticonEmoticon