17 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Tonight We Love Caterina Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tonight We Love Caterina Chordza
คอร์ด Tonight We Love Caterina | เนื้อเพลง Tonight We Love Caterina | Chord Tonight We Love Caterina

เนื้อเพลง Tonight We Love Caterina
คอร์ด Tonight We Love Caterina | เนื้อเพลง Tonight We Love Caterina | Chord Tonight We Love Caterina
Tonight we love while the moon
Beams down in dream light tonight
We touch the stars
Love is ours
Night winds that sigh
Embrace the sky

Tonight we love in the glow
That glows so softly I know
This wasn't meant to borrow but tomorrow
Will it be gone
Or will it always live on
Tonight we loveEmoticonEmoticon