19 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Too Little, Too Late Johnny Mathis Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Too Little, Too Late Johnny Mathis Chordza
คอร์ด Too Little, Too Late Johnny Mathis | เนื้อเพลง Too Little, Too Late Johnny Mathis | Chord Too Little, Too Late Johnny Mathis

เนื้อเพลง Too Little, Too Late Johnny Mathis
คอร์ด Too Little, Too Late Johnny Mathis | เนื้อเพลง Too Little, Too Late Johnny Mathis | Chord Too Little, Too Late Johnny Mathis
Yes, it's over, call it a day
Sorry that it had to end this way
No reason to pretend
We knew it had to end some day, this way

[Deniece:]
Guess it's over, the kids are gone
What's the use of tryin' to hang on
Somewhere we lost the key
So little left for you and me and it's clear to see

[Both:]
Too much, too little, too late to lie again with you
Too much, too little, too late to try again with you
We're in the middle of ending something that we knew

[Johnny:] It's over

[Deniece:] Oh, it was over

[Both:]
Too much, too little, too late to ever try again
Too much, too little, too late, let's end it being friends
Too much, too little, too late, we knew it had to end

[Deniece:] Ah, it's over

[Johnny:] It's over

[Deniece:]
Guess it's over, the chips are down (whoa)
Nearly all our bridges tumbled down

[Johnny:]
Whatever chance we try, let's face it why deny
It's over (It's over)
It's over

[Both:]
Too much, too little, too late to ever try again
Too much, too little, too late, let's end it being friends
Too much, too little, too late, we knew it had to end

[Johnny:] And it's over

[Deniece:] And it's over

[Johnny:] And it's over

[Both:]
Too much, too little, too late to ever try again
Too much, too little, too late, let's end it being friends

EmoticonEmoticon