11 เมษายน 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Tower of Strength Gene McDaniels Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Tower of Strength Gene McDaniels Chordza
คอร์ด Tower of Strength Gene McDaniels | เนื้อเพลง Tower of Strength Gene McDaniels | Chord Tower of Strength Gene McDaniels

เนื้อเพลง Tower of Strength Gene McDaniels
คอร์ด Tower of Strength Gene McDaniels | เนื้อเพลง Tower of Strength Gene McDaniels | Chord Tower of Strength Gene McDaniels
If I were a tower of strength, I'd walk away
I'd look in your eyes and here's what I'd say
I don't want you, I don't need you
I don't love you any more
And I'd walk out that door

You'd be down on your knees
You'd be calling to me-ee
But a tower of a-strength is a-something
I'll never be

If I were a tower of strength, I'd watch you cry
I'd laugh at your tears and tell you goodbye
I don't want you, I don't need you
I don't love you any more
And I'd walk out that door

You'd be down on your knees
You'd be calling to me-ee
But a tower of a-strength is a-something
I'll never be

I don't want you, I don't a-need you
I don't love you any more
And I'd walk out that door


You'd be down on your knees, ahh-huh
You'd be calling to me-ee-ee
But a tower of a-strength is a-something
I'll never be
EmoticonEmoticon