10 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Baby Blue Neil Sedaka Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Baby Blue Neil Sedaka Chordza
คอร์ด Baby Blue Neil Sedaka | เนื้อเพลง Baby Blue Neil Sedaka | Chord Baby Blue Neil Sedaka

เนื้อเพลง Baby Blue Neil Sedaka
คอร์ด Baby Blue Neil Sedaka | เนื้อเพลง Baby Blue Neil Sedaka | Chord Baby Blue Neil Sedaka
Baby blue, he doesn't love you
He only wants to break your heart
Baby blue, he doesn't need you
He's gonna rip your dreams apart
Baby blue, you must forget him
Cause his love don't mean a thing
He's only gonna keep you
Like a puppet on a string

Let him go, baby blue
And clear those cloudy skies
Let him know, baby blue
I'm the one who'll dry your eyes
Give your heart to the heart
That loves no one but you
Let me bring a little sunshine to you
Baby blue

Baby blue, if you could love me
Never would I cause you pain
Baby blue, if you just trust me
I'm gonna chase away the rain
Baby blue, If I could reach you
I'll light your darkest day
But if it's gonna happen
You gotta send him on his way

Let him go, baby blue
And clear those cloudy skies
Let him know, baby blue
I'm the one who'll dry your eyes
Give your heart to the heart
Who loves no one but you
Let me bring a little sunshine to you
Baby blue

Let him go, baby blue
And clear those cloudy skies
Let him know, baby blue
I'm the one who'll dry your eyes
Give your heart to the heart
That loves no one but you
Let me bring a little sunshine to you
Baby blue

Let me bring a little sunshine to you
Baby blue
Baby, baby, baby blue...
EmoticonEmoticon