13 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Band on the Run Paul McCartney Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Band on the Run Paul McCartney Chordza
คอร์ด Band on the Run Paul McCartney | เนื้อเพลง Band on the Run Paul McCartney | Chord Band on the Run Paul McCartney

เนื้อเพลง Band on the Run Paul McCartney
คอร์ด Band on the Run Paul McCartney | เนื้อเพลง Band on the Run Paul McCartney | Chord Band on the Run Paul McCartney
Stuck inside these four walls
Sent inside forever
Never seeing no one
Nice again like you
Mama you, mama you
If I ever get out of her,
Thought of giving it all away
To a registered charity.
All I need is a pint a day
If I ever get outta here
If we ever get outta of here
Well, the rain exploded with a mighty crash
As we fell into the sun
And the first one said to the second one there
I hope you're having fun
Band on the run, band on the run
And the jailer man and sailor Sam
Were searching every one
For the band on the run
Band on the run
Band on the run
Band on the run
Well, the undertaker drew a heavy sigh
Seeing no one else had come
And a bell was ringing in the village square
For the rabbits on the run
Band on the run
Band on the run
And the jailer man and sailor Sam
Were searching every one
For the band on the run
Band on the run
Yeah the band on the run
Band on the run
Band on the run
Band on the run
Well, the night was falling as the desert world
Began to settle down.
In the town they're searching for us everywhere
But we never will be found
Band on the run
Band on the run
And the county judge who held a grudge
Will search for evermore
For the band on the run
Band on the run
Band on the run
Band on the run

EmoticonEmoticon