14 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Call Me Round Pilot Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Call Me Round Pilot Chordza
คอร์ด Call Me Round Pilot | เนื้อเพลง Call Me Round Pilot | Chord Call Me Round Pilot

เนื้อเพลง Call Me Round Pilot
คอร์ด Call Me Round Pilot | เนื้อเพลง Call Me Round Pilot | Chord Call Me Round Pilot
Call me round, call me round.
Don't be afraid. Why don't you call?
Call me round, call me round.
Don't be afraid. Just call me round.

If any time you feel alone,
Don't you be sad.
You can pick up the phone and I'll be home.

I could make you mine tomorrow.
Let me know you care.
Tell me what I want to hear.
And I'll be there. Yes, I'll be there.

Call me round, call me round.
Don't be afraid. Just call me round.

I know that you're the only one.
I know you should be here to carry on, carry on.

I could make you mine tomorrow.
Let me know you care.
Tell me what I want to hear,
And I'll be there. Yes, I'll be there.

Call me round, call me round.
Don't be afraid. Why don't you call?
Call me round, call me round.
Don't be afraid. Just call me round.

And I'll be there. So, call me round.
And I'll be there. So, call me round.
EmoticonEmoticon