15 พฤษภาคม 2561

คอร์ด เนื้อเพลง Crazy Little Thing Called Love Queen Chordza

คอร์ด เนื้อเพลง Crazy Little Thing Called Love Queen Chordza
คอร์ด Crazy Little Thing Called Love Queen | เนื้อเพลง Crazy Little Thing Called Love Queen | Chord Crazy Little Thing Called Love Queen

เนื้อเพลง Crazy Little Thing Called Love Queen
คอร์ด Crazy Little Thing Called Love Queen | เนื้อเพลง Crazy Little Thing Called Love Queen | Chord Crazy Little Thing Called Love Queen
This thing called love, I just can't handle it
This thing called love, I must get round to it
I ain't ready
Crazy little thing called love
This thing (this thing)
Called love (called love)
It cries (like a baby)
In a cradle all night
It swings (woo woo)
It jives (woo woo)
It shakes all over like a jelly fish
I kinda like it
Crazy little thing called love
There goes my baby
She knows how to rock 'n' roll
She drives me crazy
She gives me hot and cold fever
Then she leaves me in a cool cool sweat
I gotta be cool, relax, get hip
And get on my track's
Take a back seat, hitch-hike
And take a long ride on my motorbike
Until I'm ready
Crazy little thing called love
I gotta be cool, relax, get hip
And get on my track's
Take a back seat (ah hum), hitch-hike (ah hum)
And take a long ride on my motorbike
Until I'm ready (ready Freddie)
Crazy little thing called love
This thing called love, I just can't handle it
This thing called love, I must get round to it
I ain't ready
Ooh ooh ooh ooh
Crazy little thing called love
Crazy little thing called love, yeah, yeah
Crazy little thing called love, yeah, yeah
Crazy little thing called love, yeah, yeah
Crazy little thing called love, yeah, yeah
Crazy little thing called love, yeah, yeah
Crazy little thing called love, yeah, yeah
Crazy little thing called love, yeah, yeah
Crazy little thing called love, yeah, yeah
Crazy little thing called love, yeah, yeah
EmoticonEmoticon